آهــــــو

 


پرندگان به اين دليل پرواز نميکنند که بال دارند،بلکه به اين دليل بال دارند که آرزومند پرواز بودند.

لامارک
+ آهو ; ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/٢٠
    پيام هاي ديگران ()