آهــــــو

 

راهِ دوست داشتن ِ هر چيز ، دركِ اين واقعيت است كه ممكن است از دست برود.

+ آهو ; ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/٥
    پيام هاي ديگران ()