آهــــــو

 

سر گيجه

 

من خط خطي مي كنم.

تو خط خطي مي كني.

او خط خطي مي كند.

من فكر مي كنم.

تو فكر مي كني.

او فكر مي كند.

من به تو فكر مي كنم.

تو به خط خطي هايت.

او به ..

 

 

 

+ آهو ; ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢٦
    پيام هاي ديگران ()