آهــــــو

 

خوردن نهار حين تماشاي فيلم مهمان مامان. آخرين قهوه. حرفهاي خودماني. ساعت آخر. دقيقه هاي آخر.ثانيه هاي آخر. خداحافظي. بستن ساك سفر. اس.ام.اس هاي غافلگير كننده.و اطمينان از اينكه در ياد كسي هستی .. شب و جاده. شب و سكوت. مقصد. خنده هاي زيرزيركي. بيدار ماندن تا خروس خوان. صبح و دوباره خداحافظي. فكر كردن به خستگي هواپيما. به سفري كه در دل اين سفر است .. زناني كه نمي خواهند تمام شوند. زنان عشق.زنان آينه. زنان زندگي. رقص قاسم آبادي. دل درد از زور خنده. كبابيِ بياد ماندني. بلال هاي تازه از زمين آمده. عكس هاي يادگاري. ماسه. ماسه. ماسه. باران. باران. باران. نشستن زير آسماني كه اينجا خيلي به تو نزديك است. خوراك كدو با عطر كاري. دومات و دوبيت. باز هم جاده. باز هم خداحافظي. برگشتن به خانه. پناه بردن به همان عادت هاي هميشگي. كار و زندگي و زندگي. تماشای فيلم مالنا در تنهايی. و فکر کردن به اينکه همه ی زنانِ تنها مالنايی در وجود خود دارند .. و فكر كردن به تو در پس اين همه هياهو و در عمق اين همه تنهايی ..  

 

 

 

+ آهو ; ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٥/٦
    پيام هاي ديگران ()