آهــــــو

 

ششم شهريور ماه سال هشتاد و يک برای اولين بار اينجا نوشتم : زندگی ارزش ندارد اما هيچ چيز هم ارزش زندگی را ندارد.‌ « آندره مالرو‌»

امروز که دوسال و اندی از آن روز گذشته شک دارم که آيا می شود هنوز هم به اين جمله اعتقاد داشت يا نه؟! شما چی فکر می کنيد؟ .. 

 آهو وارد سومين سال حيات مجازيش شد ..

+ آهو ; ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٦/۳۱
    پيام هاي ديگران ()