آهــــــو

 

شعر زيباي عزيز نسين را ترجمه كردم. راستش حيفم آمد در لذتش شما را سهيم نكنم.

 

رسم زمانه اينگونه آغاز شده

ولی اينگونه پايان نخواهد يافت

 

ميان تمام مادران زيبا

تو زيبا ترين بودي

سيزده ساله  بودي كه ازدواج كردي

پانزده ساله بودي كه مرا زاييدي

و  روزي كه مردي

بيست و شش سالت هنوز تمام نشده بود

اين قلب سرشار از عشق را مديون تو هستم

وقتي حتي عكسي هم از تو ندارم

در زمانه ي تو

عكس انداختن گناه بود

تو نه فيلمي تماشا كردي و نه تئاتري رفتي

در خانه ات

نه برق نه آب

و نه حتي راه باريكه اي ميان برف

تو در دريا شنا نكردي

نوشتن و خواندن هم ندانستي

تو

زيباترين زيباها

از پشت روبندت تمام دنيا را سياه ديدي

و روزي كه مردي

بيست و شش سالت هنوز تمام نشده بود

مادران

ديگر قبل از تمام نكردن نخواهند مرد

رسم زمانه اينگونه آغاز شده

ولي اينگونه پايان نخواهد يافت.

 

 

+ آهو ; ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱٢