آهــــــو

 

سگها چند تايشان پريده اند.

 

يك شاخه لاله ي صورتي خريدم و گذاشتم جلوي آينه. دلم مي خواست بگويم گذاشتم روي رْف پنج دري. نمي دانم چرا. اما اينجا همه اش ديوار و اْپن و پنجره كشويي ست. از رْف و طاقچه كه خبري نيست.

با خودم آشتي كردم. كمي!

 

 

 

+ آهو ; ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۸/۱٥
    پيام هاي ديگران ()