آهــــــو

زن؛آدمی بايد در ژرف ترين شکل خود دريابد که زن چه تسلايی است...؛
نيچه

البته فکر نکنين که فقط به نفع خانما مينويسم!

؛عده ای از مردان از اينکه زنشان را از چنگشان ربوده اند آه کشيده اند.اما بيشتر آنان از اينکه هيچ کسی نميخواست زنشان را از چنگشان بربايد !؛

باز هم نيچه!
+ آهو ; ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۳
    پيام هاي ديگران ()