آهــــــو

ما

دیشب که دفترچه قرمز رنگ "حرفهای" دخترک را خواندم که نمی باید می خواندم اما باید می فهمیدم چی توی کله ی کوچک این موجود معصوم که دارد وارد دنیای بزرگ ها می شود می گذرد! راستش هم غصه خوردم و هم  ترسیدم.

.

.

 فهمیدم که من و او  آنقدر ها هم که به نظر می رسید خوشبخت نیستیم.  

+ آهو ; ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
    پيام هاي ديگران ()