آهــــــو

درد

صبح دیدم تنه ی ضخیم درخت سبز جلوی در خانه بخاطر طوفان دیشب با تمام هیبتش شکسته و افتاده روی زمین. از در خانه که آمدم بیرون خاک مرده پاشیده بودند توی شهر. و من توی سرم انگار پوک بود.

بهت و خشم با هم به جانم نشسته. به جانمان.  

 

+ آهو ; ٤:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۳/٢۳
    پيام هاي ديگران ()