آهــــــو

 


مهري نشسته بر دل
بيرون نميتوان کرد ،
الاّ به روزگاران
+ آهو ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/٩/٢۸
    پيام هاي ديگران ()