آهــــــو

برش

وفاداری احساسی است که خود به خود متولد می شود، نه منتی بر سر معشوق است و نه وظیفه ای برای عاشق، صرفن یک حس است، از آن معدود حسهای کامل و بالغ، از آن بلوغهای آرامش بخش، و فقط نیاز شدید به فهمیده شدن دارد، این شاید بزرگترین پاداش یک مـــوجود وفادار باشد.

.

از آرشیو خودم

برای دل خودم

گوش نویسنده اش صدا کند

+ آهو ; ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱
    پيام هاي ديگران ()