آهــــــو

 

*
*
من خوبم.يعني فکر ميکنم خوبم.شما ها چي؟ شماهم خوبين؟
کاش خوب باشين.کاش تسليم نشين.کاش هيچکدومتون در مقابل اون چيزي که دارين باهاش مبارزه ميکنين تسليم نشين. و تسليم نشيم....
بيايين تسليم نشيم....

و باور کنيم که:زندگي گرچه منطقي نيست، ولي زيباست.
+ آهو ; ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٥
    پيام هاي ديگران ()