آهــــــو

 اينجا مطلب پاييني رو خوندم.حيفم اومد شماها نخونينش:
.
.
هجرتي عظيم بايد،
نه براي بريدن
نه براي دور شدن
نه براي گريختن
هجرتي براي بازگشتن.
براي خويش را وا نهادن و باز به خويشتن رسيدن و دوباره از خويش کندن و به هر چه روشني پيوستن.....
.
.


+ آهو ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۸
    پيام هاي ديگران ()