درد

صبح دیدم تنه ی ضخیم درخت سبز جلوی در خانه بخاطر طوفان دیشب با تمام هیبتش شکسته و افتاده روی زمین. از در خانه که آمدم بیرون خاک مرده پاشیده بودند توی شهر. و من توی سرم انگار پوک بود.

بهت و خشم با هم به جانم نشسته. به جانمان.  

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
سایه قرمز

سلام ... پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد را به همه تبریک میگم

وفا

و شب آیا خوش مردم را نشنیدی؟

وفا

×اصلاحیه× و شب آیا خروش پر غریو مردم را که آزادی را فریاد می کنند شنیدی؟

lبان

همه با هم محكوميت كودتاي انتخاباتي امروز 2 شنبه ميدان آزادي 4 عصر

lبان

همه با هم محكوميت كودتاي انتخاباتي امروز 2 شنبه ميدان آزادي 4 عصر