سر گيجه

 

من خط خطي مي كنم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تو خط خطي مي كني.

او خط خطي مي كند.

من فكر مي كنم.

تو فكر مي كني.

او فكر مي كند.

من به تو فكر مي كنم.

تو به خط خطي هايت.

او به ..

 

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
لاله

سلام ...نمی دوم آهو جان من به چی فکر می کنم شايد همه چی و هيچی ... یعنی کاشکی به هيچی !

نوشی

خوبی دختر؟ خوبی؟ خوبی؟ خوبی؟

ali

دانش آموزان عزیز لازم است با در نظر گرفتن این مساله بنویسند که مثلث مکعب قائم الزاويه ای چند ضلع دارد؟