بماند یادگار

13 آبان ساعت 11 صبح از میدان ولیعصر به سمت بالا

 

مرگ بر دیکتاتور

آدم

آدم

آدم

الله اکبر

بوق

سطل های آتش زده

گاز اشک آور

آدم

آدم

آدم

صدای فریاد الله اکبر از توی اتوبوس گیر کرده در ترافیک

صدای فریاد الله اکبر از توی ماشین های گیر کرده در ترافیک

صدای فریاد الله اکبر از توی پیاده رو ها

از آسمان

از زمین

آدم

آدم

آدم

گاردی های مستاصل

آدم

آدم

آدم

الله اکبر

مرگ بر دیکتاتور

الله اکبر

از زمین

از آسمان

آدم

آدم

آدم

.

.

.

.

.

پ.ن. کارتان تمام است. باور کنید!

/ 3 نظر / 9 بازدید
soorena

من تو اتوبوس بودم[نیشخند]

مهران

دوست عزیز بین این آدمها و صدای فریاد الله اکبر یادت باشد از وحشیهای چماق به دستی که با لگد به جسم و با فحش به جانها ضربه میزدند هم یادی کنی