سگها چند تايشان پريده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يك شاخه لاله ي صورتي خريدم و گذاشتم جلوي آينه. دلم مي خواست بگويم گذاشتم روي رْف پنج دري. نمي دانم چرا. اما اينجا همه اش ديوار و اْپن و پنجره كشويي ست. از رْف و طاقچه كه خبري نيست.

با خودم آشتي كردم. كمي!

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید