سنگ پا

 

این روزها تا می آیم اینجا بنویسم ( این جمله معنیش این نیست که من جای دیگری هم می نویسم؟!) با خودم می گویم:" کارهای مهم تری دارم که انجام بدهم .." و این احمقانه ترین " تفکر منطقی ِ" روزهای اخیرم است!

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
آرش خ

منکه حماقتی در اين کار نمی بينم.

آهو

آقای آرش فکر کنم منظورم رو نفهميدين.