برش

ای آتش گرم

هنوزهم نفهمیدم بالاخره سرخی من از تو .. زردی تو از من

یا؟

سرخی تو از من .. زردی من از تو

فرقی هم دارد مگر؟

 

تو روح و جسم مرا شفا بده .. من مخلص تو هم هستم، چه زرد باشی چه سرخ.

/ 0 نظر / 13 بازدید