ما

دیشب که دفترچه قرمز رنگ "حرفهای" دخترک را خواندم که نمی باید می خواندم اما باید می فهمیدم چی توی کله ی کوچک این موجود معصوم که دارد وارد دنیای بزرگ ها می شود می گذرد! راستش هم غصه خوردم و هم  ترسیدم.

.

.

 فهمیدم که من و او  آنقدر ها هم که به نظر می رسید خوشبخت نیستیم.  

/ 3 نظر / 5 بازدید
بزرگ

حالا میذاشتی دیرتر می خوندی ، این افسردگی نوروزی خودش بسه ...

کاوه

اومدم سال نو رو تبریک بگم . . . برات آرزوی شادی میکنم .

وفــا

دیدن دفترچه خاطرات آهو کنجکاوی منو که حسابی تحریک میکنه چه برسه بتو! من یاد مادرم افتادم کک وقتی نو جون بودم مرتب دفتر منو می خوند و من که کلافه شده بودم از این حرکت مادرانش!می دونی چه کار کردم؟ خط اختراع کردم -یه خط کامل الفبایی با اشکال جدید میگم ببین دوره چه تکرار میشه نه؟