وداع با اسلحه .. یا وداع با کوتی کوتی

آقای الف که سوار کوتی کوتی شد و رفت اشک من درآمد. تو، توی این چند روز هم اشک من را دیده بودی. ممنون که بخاطر گریه کردن برای یک ماشین مرا مسخره نکردی. ممنون که می دانی او برای من بیشتر از یک فقط "ماشین" بود.

خداحافظ دوست خوبم. امیدوارم توی زندگی جدیدت بیشتر به تو خوش بگذرد.

/ 2 نظر / 14 بازدید
وفا

این هم از داستان کوتی کوتی! امیدوارم یک ماشین با شخصیت جدید بخری [لبخند]

آهو

خریدم وفا جان. ولی کوتی کوتی یک چیز دیگر بود!!