ما

تلاش می کنیم برای بقا. نه مثل یوزپلنگ. وحشیانه تر.

/ 6 نظر / 8 بازدید
وفا

[لبخند] باهات هم نظرم آهو جان.شغال ها حواسشون جمع باشه این آهو ما یه فدایی داره که مسه عقاب مراقبشه؛اونم منم

تافته

یوزپلنگ بازی می کنی؟! حتی وحشیانه تر؟! گولبول

آدمها چقدر بی‌خبر میمانند از هم