من

زندگی

را

خواب

می بینم

من

رویاهایم

را

زندگی

می کنم

من

حقیقت

را

زندگی

می کنم

/ 1 نظر / 3 بازدید
عليرض

جان من اين Space صفحه کلیدت رو درست کن. همش داره Enter میزنه!