*         بيماري مادر اين روزها توفيق اجباري بود تا من بعد از سالها دوباره سرگرم كارهاي خانه شوم! و امروز براي حسن ختام اين تعطيلات آموزنده! به اين نتايج علمي – اجتماعي – فرهنگي- خانوادگي! رسيدم كه:

 

كار خانه:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1-       جان آدم را مي گيرد عليرغم اين كه به چشم نمي آيد.

2-       تكراري ست.

3-       تمام نشدني ست.

4-       آش كشك خاله است!

5-       و با تمام اين اوصاف، اگر تبديل به زنجير نشود دوست داشتني ست!!

 

 

 

**       ته دلم خيلي خوشحالم. تو دليلش را خوب مي داني ..

 

/ 0 نظر / 3 بازدید