شعر زيباي عزيز نسين را ترجمه كردم. راستش حيفم آمد در لذتش شما را سهيم نكنم.

 

رسم زمانه اينگونه آغاز شده

ولی اينگونه پايان نخواهد يافت

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ميان تمام مادران زيبا

تو زيبا ترين بودي

سيزده ساله  بودي كه ازدواج كردي

پانزده ساله بودي كه مرا زاييدي

و  روزي كه مردي

بيست و شش سالت هنوز تمام نشده بود

اين قلب سرشار از عشق را مديون تو هستم

وقتي حتي عكسي هم از تو ندارم

در زمانه ي تو

عكس انداختن گناه بود

تو نه فيلمي تماشا كردي و نه تئاتري رفتي

در خانه ات

نه برق نه آب

و نه حتي راه باريكه اي ميان برف

تو در دريا شنا نكردي

نوشتن و خواندن هم ندانستي

تو

زيباترين زيباها

از پشت روبندت تمام دنيا را سياه ديدي

و روزي كه مردي

بيست و شش سالت هنوز تمام نشده بود

مادران

ديگر قبل از تمام نكردن نخواهند مرد

رسم زمانه اينگونه آغاز شده

ولي اينگونه پايان نخواهد يافت.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید