اين نكته ي زيبا را در وبلاگ كيوان خواندم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي گذارم اينجا تا با هم بخوانيمش.

 

وفا

وفاداری احساسی است که خود به خود متولد می شود، نه منتی بر سر معشوق است و نه وظیفه ای برای عاشق، صرفن یک حس است، از آن معدود حسهای کامل و بالغ، از آن بلوغهای آرامش بخش، و فقط نیاز شدید به فهمیده شدن دارد، این شاید بزرگترین پاداش یک مـــوجود وفادار باشد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید