اسير

سلام....
باز من اومدم.با يه کله پر باد که دلش ميخواد تا آخر دنيا بدوه .ولي حيف که پر پروازمو بستن.....
راستي تا حالا فکر کردين که چرا بعضي ها براي رسيدن به ايده آلهاشون دچار سردرگمي و ياس ميشن؟
چون اراده کافي ،آگاهي کافي ،و ايمان کافي ندارن.
با اين سه تا ، تقريبا هيچ چيز غير ممکن نيست.
منم يه روز بندامو باز ميکنم..........دنيا تنها چيزايي رو ميتونه به من بده که من ازش ميخوام.خوب چرا ازش نخوام ؟؟...

/ 4 نظر / 4 بازدید
ونك

چيزي در مورد تقدير شنيدي ؟

ونك

“... با اين سه تا ، تقريبا هيچ چيز غير ممکن نيست.“ نچ موافق نيستم !

آهو

درسته که خودم بازيچه دست تقديرم ولي در کمال لجاجت نميخوام قبول کنم.خيلي افت داره که همه چيزو بندازيم گردن تقدير

bella

hagh ba toe ba ina makhsosan eman ghavy va erade ghavy harkary momkene...