...

ما بخت خویش آزموده ایم در این شهر

بهتر که رخت خویش از این ورطه برکشیم

.

.

.

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
بزرگ

گشتيم نبود نگرد نيست !