برش

ذره ای نمک به من می دهی

برگرفته از دریایی ناپیموده،

قطره ای باران به تو می دهم

از سرزمینی که کسی در آن نمی گرید.

/ 4 نظر / 10 بازدید
وفا

برش ازکی؟

همسفر

درود - لپ تاپ مبارک پس ماشین نخریدی ؟

Diablo

هست سرزمینی که کسی در آن نگرید ؟؟؟؟؟؟

آهو

اونو داشتم با اجازه تون!