سوال

بعد از چندمین بار که آنتی فیلتر خواسته ام و برایم فرستاده اید و بلد نبوده ام یا نصبش کنم یا بازش کنم یا استفاده!

حالا باز هم با کمال پررویی، آنتی فیلتر دارید؟؟!

/ 1 نظر / 14 بازدید
وفا

[لبخند]هر چه از دوست رسد نکو باشد گر چه آنتی فیل-تر باشد