خوک ها و آدم ها

 

کتاب «قلعه حیوانات» در ظاهر داستانی درباره حیوانات است، اما در واقع در موردانقلابی است که با شکست مواجه می‌شود. داستان با رؤیای عدالت اجتماعی و نوید تحققآن شروع می‌شود. بیننده رؤیا، «میجر پیر» (خوک پیر) صاحب مدال و احترام است. موضوعسخنرانی او بیداد است؛ بیداد از سوی انسان. آقای جونز، صاحب مزرعه «مانر» فردیستمگر است که از حیوانات مزرعه بیگاری می‌کشد، به آن‌ها غذای بخور و نمیری می‌دهد ودر یک کلام به آن‌ها ظلم می‌کند.


روزی صاحب مزرعه و افرادش فراموش می‌کنندکه به حیوانات غذا بدهند. حیوانات نیز که از گرسنگی بی‌طاقت شده‌اند به انبار علوفههجوم می‌برند و هنگامی که صاحب مزرعه و افرادش برای تنبیه به سراغ آن‌ها می‌روند،با هجوم حیوانات مواجه می‌شوند و آن‌ها کنترل مزرعه را در دست می‌گیرند. خوکی بهنام «ناپلئون» ریاست قلعه را قبول می‌کند، شعارها و قوانینی وضع می‌کند، اما ازهمان ابتدا به بی‌راهه رفته و وضع حیوانات نه‌تنها بهتر نمی‌شود، بلکه وخیم‌تر شدهو مزرعه رو به نابودی می‌رود. ناپلئون از هیچ ظلمی روی‌گردان نیست؛ حیوانات رابی‌دلیل می‌کشد و حکومتی پلیسی و مبتنی بر وحشت را پایه‌گذاری می‌کند و در حالی کهشعار حمایت از توده‌ها و برابری همگانی می‌دهد، خود و

اطرافیانش از امتیازاتویژه‌ای برخوردارند.
 

ناپلئون به علت قدرت‌طلبی، اسنوبال - خوکی که نقش رهبرروشن‌فکر را بازی می‌کند – را نیز از صحنه خارج می‌کند. بزرگ‌ترین پروژه‌ی توسعهمزرعه (ساخت آسیاب بادی) شکست می‌خورد و هرچه زمان می‌گذرد فاصله میان حیوانات وکسانی که قدرت را در دست دارند بیشتر شده، قحطی و گرسنگی فراگیرتر می‌شود. شعارها وقانون‌های انقلابی، تحریف و به دست فراموشی سپرده می‌شوند و در نهایت ناپلئون کهروزی انسان دوپا را بزرگ‌ترین دشمن حیوانات می‌دانست، دست دوستی به سوی آنان درازمی‌کند. اصلی‌ترین شعار انقلاب مزرعه [چهارپا خوب، دوپا بد] یعنی دشمنی با انسان‌هارا زیر پا می‌گذارد و در پایان داستان، در کمال ناباوری حیوانات، ناپلئون حتی ناممزرعه را نیز به همان نام قبلی یعنی مزرعه مانر تغییر می‌دهد.
 

داستاندرحالی به پایان می‌رسد که حیوانات در ذهن خود به این نتیجه می‌رسند که از وضعیتاسف‌بار خود گریزی ندارند و هر کس بر آن‌ها حکومت کند، تفاوتی ندارد، چه این حاکمدشمن قبلی، یعنی انسان باشد و چه از میان خودشان.

 

 

 منبع: سایت فیروزه

 

پ.ن: پیدا کنید پرتقال فروش را.

/ 5 نظر / 4 بازدید
قلم سخن

سلام جورج اورول کتابای قشنگ دیگه هم داره ولی این کتابش بیشتر با موقعیت فعلی ما جور درمی یاد وبلاگ خوبی داری موفق باشی[لبخند][قلب][گل]

قلم سخن

سلام جورج اورول کتابای قشنگ دیگه هم داره ولی این کتابش بیشتر با موقعیت فعلی ما جور درمی یاد وبلاگ خوبی داری موفق باشی[لبخند][قلب][گل]

کاوه

پرتقال فروش تو 1984 هستش .

آهو

خوب من 1984 رو نخوندم کاوه جان. ولی خیلی هم لازم نیست دور بریم. کافیه کمی به دور و برمون نگاه کنیم.