...

چه زیباست که در روابطت به ورای خواسته و ترس بروی.

عشق چیزی نمی خواهد و از چیزی نمی ترسد.

 

سکوت سخن می گوید/ اکهارت تله

/ 5 نظر / 10 بازدید
حميد

ورای خواسته و ترس به نظرم مه مبهمی بايد باشد که در پس گذر از آن، هيچستانی به انتظار نشسته باشد...

وفا

سکوت سرشار از ناگفته هاست احمد شاملو